Xarxes informàtiques

Instal·lació de tot el cablejat partint del rack fins a cada punt informàtic en les diferents categories segons les necessitats del client.