Depuradores a Barcelona

  • Plantes de tractament d’aigües
  • Urbanes
  • Industrials
  • Potabilitzadores
  • Bombaments