Automatitzacions a Barcelona

Electricitat Roma realitza les següentes automatitzacions:

SISTEMES DE LÒGICA PROGRAMABLE (PLC)

PLC7

PLC5

Aplicacions de control de procés amb els millors sistemes per a entorns industrials (Omron, Siemens, Allen-Bradley, etc.)

Programació segons requeriments tècnics amb llenguatges estàndard.

Integració amb sistemes existents.

Diferents arquitectures de hardware i software.

Qualsevol configuració: compactes, modulars i en rack, amb CPUs de diverses capacitats.

Adaptació de productes segons necessitats: control, visualització, funcions tecnològiques, registre de dades, etc. Des d’un senzill mòdul lògic (relé programable) fins a controladors d’alt rendiment per a processos.

Equips escalables i flexibles, amb interfícies de comunicació industrials, incloent perifèria d’E/S descentralitzada.

Solucions eficients i fiables basades en anys d’experiència.

APLICACIONS DE SUPERVISIÓ (SCADA/HMI)

SCADA9

SCADA01

Desenvolupament d’interfícies amb PCs convencionals o industrials i terminals d’operador.

Sinòptics, gestió d’alarmes, gràfics de procés, canvi de paràmetres, etc. Tot es gestiona des d’un únic entorn.

Adaptades a les necessitats de cada client, la interacció amb l’usuari és senzilla i intuïtiva.

Realitzades amb les eines més habituals: Intouch, Fix, Citect…

Centralització de plantes.

Connexió remota a través de internet per al manteniment i/o la supervisió.

Exportació i tractament de les dades de procés.

Terminals d’operador de diferent mida de pantalla (3″ a 15″), tàctils, sense fils, connectivitat total. Màxima qualitat i robustesa, idonis per a entorns industrials.

Versions especials per a ambients extrems.

PCs industrials per a perfil DIN o per muntatge a frontal d’armari.

COMUNICACIONS

illu
illu

ethernet1

Implementació de comunicacions locals o remotes entre sistemes en diferents medis:

Cable (Ethernet, Profibus, RS232, RS422/RS485, etc)

Fibra óptica

Via radio (Radio-mòdem, GSM/GPRS, wi-fi, etc.)

Xarxes.